Ölçme-Değerlendirme ve Akademik Rehberlik

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz, öğrenci ve öğretmenlerimizin bilimsel ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanabilmeleri açısından eğitim ve öğretim tekniklerimiz içerisinde önemli bir yer tutar. Verilen eğitimin öğrencilerimizde ne ölçüde bir davranış değişikliği meydana getirdiğini, sonuçların ne ölçüde yeterli olduğunu, eksikliklerin nerelerde olduğunu ve sebeplerini saptamadan eğitimin hedeflenen amaca ulaşıp ulaşmadığı anlaşılamaz. Ölçme ve değerlendirme, Özel Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulunda verilen eğitimin kalitesini artıran önemli bir etkendir. 

Özel Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulunda uygulanan sınavlardan alınan sonuçların analizleri, ölçme ve değerlendirme servisinde, bilgisayar programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Değerlendirme sonuçları bireysel öğrenci ve sınıf değerlendirme analizleri halinde sunulur. Böylece tüm öğrencilerimizin gelişimlerinin gözlemlenip değerlendirilmesi sonucunda yapılması gereken geri dönüt çalışmaları süratle belirlenir. 

Öğrencilerimizin bir üst eğitim kurumuna geçişlerinde girecekleri Seviye Belirleme Sınavına hazırlanmaları için ölçme ve değerlendirme servisi; geçmişten günümüze Seviye Belirleme Sınavlarını taramak, yapılan sınavların konu dağılımlarını belirlemek, soru tekniklerini analiz etmek, öğrencilerimize gerçeğine yakın deneme sınavları uygulamak ve sonuçlarını analiz raporlarına dönüştürmek gibi çalışmalar yapar. Bu sınavlara ek olarak konu testi ve konu tarama testleriyle öğrencilerimizin var olan durumlarının değerlendirilmesi yapılır.

Özel Yüksel Sarıkaya İlköğretim Okulu, eğitimde ölçme değerlendirmeye yeni bir yaklaşım getirmiş; ilköğretimdeki tüm öğrencilerin her derste gösterdikleri performanslarını takip etmek ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile Öğrenci Performans Değerlendirme Ölçekleri geliştirmiştir. Öğrencilerimizin her ders için gösterdikleri bilgi, tutum, düşünme ve öğrenme becerileri ile ilgili gösterdikleri performans ve gelişim durumları, öneriler, performans değerlendirme ölçekleri, veli/öğrenci toplantılarında velilerimizle düzenli olarak paylaşılır.